Důležité upozornění

Dovolujeme si Vás upozornit, že se náš hotel stal terčem podvodného jednání, kdy neznámá osoba užívající na internetu jméno Adam Petřík se falešně ve svém profilu na Facebooku vydává za generálního ředitele Spa Hotelu Felicitas, aniž by jím skutečně byla.

Nikdo z našich zaměstnanců ani vedení hotelu tuto osobu nezná, tato osoba s hotelem nikdy neměla žádný pracovně-právní ani obchodní vztah. Jakékoliv jednání této osoby za hotel nebo společnost Lázně FELICITAS s.r.o. je protiprávní a nemá žádné právní účinky. V současné době již případ řešíme právní cestou.