Ochrana osobních dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti

    1. Úvod

Společnost Lázně Felicitas S.r.o. jakožto provozovatel webových stránek www.spahotelfelicitas.cz si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů návštěvníků jejích webových stránek, a proto dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Toto prohlášení slouží k informování návštěvníků webových stránek o způsobu shromažďování, zpracovávání a ochrany jejich osobních údajů. Dále informuje o všech možnostech a právech, které návštěvníci mají.

 

    2. Účel zpracování osobních údajů

Webové stránky slouží primárně k prezentaci hotelového a lázeňského zařízení Lázně Felicitas, nabídky a zprostředkování služeb tohoto zařízení.

2.1. Rezervace pobytu

Za účelem rezervace pobytu v našem zařízení dochází ke zpracování všech osobních údajů, které návštěvník stránek sám uvede v rezervačním formuláři. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány až do doby realizace rezervovaného pobytu.

2.2. Marketingové účely

Pro účely marketingu využíváme služby Google analytics, Sklik a Facebook Pixel, které o vás zpracovávají vaše osobní údaje v rozsahu cookies a IP adresa a případně další.


    3. Nástroje třetích stran

Webové stránky využívají pro marketingové účely následující nástroje třetích stran:

3.1. Google Analytics

Tento nástroj využívá společnost Lázně Felicitas na základě oprávněného zájmu správce k analýze pohybu uživatelů na webových stránkách a k následnému zpřehlednění a zkvalitnění obsahu či lepšímu cílení reklamních kampaní.

Detailní informace k této službě jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele této služby: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Provozovatelem služby je: Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

     3.2. Facebook pixel

Tento nástroj využívá společnost Lázně Felicitas na základě oprávněného zájmu správce k cílení marketingu.

Detailní informace k této službě jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele této služby: https://www.facebook.com/business/gdpr

Provozovatelem služby je: Facebook Inc., sídlem Menlo Park, California, USA.

3.3. Sklik

Tento nástroj využívá společnost Lázně Felicitas na základě oprávněného zájmu správce k cílení marketingu.

Detailní informace k této službě jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele této služby: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/

Provozovatelem služby je: Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO 26168685

 

    4. Používání cookies

Webové stránky využívají při svém provozu cookies. Jedná se o malé textové soubory, které webové stránky ukládají do webového prohlížeče. Pomocí cookies nelze spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače.

Cookies slouží pouze k ukládání Vašich preferencí a akcí, které jste na webových stránkách učinili. Typickým využitím cookies je nastavení jazyka webových stránek.

Každý návštěvník webových stránek má možnost zakázat či upravit ukládání cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče a tím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů na základě jejich používání. Tento souhlas lze poté kdykoliv odvolat jejich zakázáním ve webovém prohlížeči. Návod na nastavení ukládání cookies naleznete na stránkách výrobce webového prohlížeče.

 

    5. Sociální sítě

Webové stránky jsou propojeny se sociální sítí Facebook.com.

 

    6. Ochrana soukromí dětí

Webové stránky vědomě nezpracovávají osobní údaje dětí, ani se na tomto zpracovávání nijak nepodílí. Obsah ani forma webových stránek není určena pro děti a ani žádná z funkcí stránek není uzpůsobena ke sběru jejich osobních údajů.

 

    7. Zabezpečení osobních údajů

Záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů, proto všechny informace které odesíláte přes rezervační formulář, přenášíme pouze pomocí šifrovaného spojení HTTPS. Šifrované spojení zabrání ostatním uživatelům internetu odposlechnout Vaše přihlašovací údaje nebo informace o Vašich objednávkách.


    8. Předávání osobních údajů mimo EU

Společnost Lázně Felicitas s.ro. sama nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics nebo Facebook Pixel, které předávají osobní údaje mimo území EU. Více informací se dozvíte na stránkách provozovatele těchto služeb.

 

    9. Na základě zpracování osobních údajů máte následující práva

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,

 • právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo na výmaz osobních údajů,

 • právo na přenositelnost osobních údajů,

 • právo vznést námitku proti zpracování,

 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, nebo pomocí elektronické komunikace přes e-mailovou adresu: info@papir.cz

Podrobnější informace k Vašim právům můžete nalézt přímo v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nebo na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

 

   10. Závěrečná ustanovení

Společnost Lázně Felicitas s.r.o. si vyhrazuje právo toto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ aktualizovat a dle svého uvážení jej upravit či doplnit tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu. Datum poslední aktualizace tohoto Prohlášení bude vždy uvedeno na stránkách společně s ním. Nové prohlášení je platné od data svého zveřejnění, proto doporučujeme pravidelně kontrolovat obsah těchto stránek, abyste byli informováni o tom, jakým způsobem zpracováváme a ochraňujeme Vaše osobní údaje.

 

   11. Kontaktní údaje

     

      11.1. Vlastník webových stránek

 • Obchodní firma: Lázně FELICITAS s.r.o.

 • Provozovna: Nám. T. G. Masaryka 1437/III., 290 01 Poděbrady

 • Identifikační číslo: 45309566

 • Kontaktní údaje: felicitas@laznefelicitas.cz , +420 325 605 200

      11.2. Pověřenec na ochranu osobních údajů

 • Obchodní firma: Alphaserver s.r.o.

 • Jméno: Tomáš Luňák

 • Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

 • Telefonní číslo: 774 111 193

 • Emailová adresa: poverenec@alphaserver.cz

 • Datová schránka: sw5kkgc